Δυτικά Νεώρια, Ηράκλειο

Η Μελέτη προσβλέπει στην οργανική συνέχεια και σύνδεση του μνημείου των Νεωρίων καθώς και του Ενετικού λιμανιού με τη σύγχρονη πόλη. Η πρόταση στηρίζεται σε τρείς άξονες:

Ο πολλαπλός χώρος/βαλβίδα

Η μελέτη προτείνει τη στέγαση του διάκενου μεταξύ νεωρίων και αποθήκης και τη δημιουργία ενός πολλαπλού διώροφου χώρου. Ο προκύπτων χώρος, γεφυρώνοντας/απορροφώντας την υψομετρική διαφορά μεταξύ επιπέδου θάλασσας (Ενετικό λιμάνι –νεώρια) και επιπέδου πόλης (Οδός 25ης Αυγούστου), συνδέει τα δύο επίπεδα με ένα κλειστό πολλαπλό χώρο/foyer, ο οποίος αποτελεί είσοδο στο συγκρότημα τόσο από το επίπεδο της θάλασσας όσο και από το επίπεδο της πόλης.

Οι δύο νέες πλατείες

Ταυτόχρονα, ο χώρος αυτός οριοθετεί./δημιουργεί και δύο νέες πλατείες, μία στο επίπεδο της Πόλης και μια στο επίπεδο του Ενετικού λιμανιού. Επιπλέον, η συνέχεια του Ενετικού λιμανιού με τη θάλασσα, η οποία έχει διακοπεί λόγω της διέλευσης της παραλιακής οδού, αποκαθίσταται μέσω της δημιουργίας ανοίγματος/διάβασης κάτω από τον παραλιακό δρόμο. Με τον τρόπο αυτό, η δημιουργηθείσα πλατεία στο επίπεδο των νεωρίων αποτελεί τόσο αφετηρία όσο και απόληξη της παραλιακής βόλτας στο μόλο. Οι δύο νέες πλατείες συνδέονται τόσο οπτικά, όσο και φυσικά, μέσω της υπαίθριας σκάλας/ θεάτρου που βρίσκεται στη θέση της παλιάς πύλης των νεωρίων.

Ευέλικτη λειτουργική διευθέτηση

Στο εσωτερικό των νεωρίων και της αποθήκης οι κύριες λειτουργίες (θέατρα, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων και μόνιμης έκθεσης χωροθετούνται στα υφιστάμενα κελύφη ανά δύο με τον ενδιάμεσο χώρο τους ως foyer έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.

 

Concept