Αρχιτεκτονική τοπίου

Αστικές συρραφές πέριξ του Αρχαιλογικού Μουσείου Πατρών

Το πρόβλημα συνίσταται στη συρραφή 5 ετερογενών στοιχείων αστικής κλίμακας πέριξ του νέου αρχαιολογικού μουσείου Πατρών και της εθνικής οδού: μιας σημαντικής Ρωμαϊκής γέφυρας, ενός διατηρητέου Νεοκλασσικού κήπου του 1860, ενός μικρού αλλά σημαντικού ποταμιού, του κήπου ενός αγροτικού ινστιτούτου και ενός σχολικού συγκροτήματος. Η προσέγγιση στο διαγωνισμό αυτό ιδεών ήταν αυτή της ρεαλιστικής υλοποιήσιμης λύσης.  5 νέοι τόποι προστίθενται από τη μελέτη: ένας υποβαθμισμένος κύκλος ο οποίος αναδεικνύει τη Ρωμαϊκή γέφυρα, μια νέα πλατεία – άρθρωση κατά μήκος της εθνικής οδού, ένα πάρκο – είσοδος στο κέντρο της παρέμβασης, μια νέα λίμνη και ένα πάρκο – ξέφωτο δίπλα στον κήπο του Αγροτικού Ινστιτούτου. Οι νέοι τόποι συνδέονται με τους υφιστάμενους (μουσείο, νεοκλασσικός κήπος, Αγροτικό ινστιτούτο, ποτάμι) και το σύνολο συνδέεται τοπικά με το αστικό περιβάλλον. Η λίμνη λειτουργεί ανακουφιστικά για ολόκληρη την πόλη σε περίπτωση πλημμύρας του ποταμού.

 

Concept

Read More »

Μετατροπή μικρού Υ/Η σταθμού σε εκθεσιακό χώρο / Περιβάλλων χώρος τεχνητής λίμνης Αγυιάς Χανίων

Η τεχνητή λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά μαζί με το μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό είναι ένα τεχνικό έργο που έγινε επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου και εγκαινιάστηκε το 1928. Ο σταθμός, δυναμικότητας 0,30ΜW παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι και το 2005. Η εφαρμογή της υφιστάμενης μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΑΔΥΚ πολύ συχνά χρειάστηκε προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν απο το φορέα υλοποίησης της, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η φιλοσοφία της παρέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο είναι η οργανική του σύνδεση με το κτίριο, και η χρήση φυσικών υλικών, ταιριαστών με το ευαίσθητο τοπίο.  Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν το πατημένο χώμα, και οι σανίδες φυσικής ξυλείας, εμποτισμένες όπου απαιτείτο υπερύψωση από το –συχνά βαλτώδες-  φυσικό έδαφος. Το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του κτιρίου είναι σαφώς μοντέρνο. Υπάρχει ογκοπλαστική διάκριση μεταξύ των λειτουργικών μερών του, ήτοι αίθουσα γεννητριών – πύργος διανομής ενέργειας -δεξαμενή /πτώση νερού. Τα φέροντα στοιχεία είναι διακριτά και «καθαρά» και γενικότερα το κτίριο χαρακτηρίζεται από απουσία διακόσμου. Από την άλλη πλευρά είναι εμφανής μια πρόθεση σύνδεσής του με το τοπίο και το περιβάλλον, μέσω των μεγάλων ανοιγμάτων στη δύση, και τη φωτιστική σχισμή πάνω από τον πίνακα ελέγχου. Πρόκειται για ένα κτίριο –μηχανή που χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του μοντερνισμού.  Η διατήρηση του εξοπλισμού in situ θεωρήθηκε απαραίτητη για να μη χαθεί η ενότητα της λειτουργίας του κτηρίου και να είναι αντιληπτή από τους επισκέπτες. Το κτίριο αντιμετωπίζεται ως μέρος του ευρύτερου τοπίου της λίμνης του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Το κτίριο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, συνδέεται με τις νέες επεμβάσεις γύρω από τη λίμνη της Αγυιάς. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί αφετηρία ή και τερματισμό/στάση του ποδηλατόδρομου. Επίσης, προσφέρεται για επισκέψεις σχολείων αλλά και ως τόπος γενικότερης αναψυχής σε μικρή απόσταση από τα Χανιά. Εντός του  κτιρίου, η μελέτη  ενσωματώνει στο κέλυφος του πρώην Υδροηλεκτρικού σταθμού, μια σειρά εκθεμάτων τόσο στο εσωτερικό της κεντρικής αίθουσας των γεννητριών  όσο και στον ημιυπαίθριο χώρο της. Συνδέει την εκθεσιακή πορεία του μουσείου με τον περιβάλλοντα χώρο του προκειμένου το κτίριο να αποτελέσει μια αδιάσπαστη ενότητα με το τοπίο. Πέρα από τα εκθέματα σχετικά με τις ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κτίριο ως έκθεμα. Η κύρια πορεία που προτείνεται ξεκινάει και καταλήγει στην κεντρική πλατεία του υπαίθριου χώρου η οποία και επικοινωνεί με όλα τα επιμέρους τμήματά του (είσοδος, Pilotis, υπαίθριος χώρος κυλικείου κλπ).  Τα περιμετρικά τοιχεία της pilotis συνδέονται μορφολογικά και γεωμετρικά ώστε να συγκροτούν μια ενότητα, μια συνεχή τεθλασμένη γραμμή γύρω από το δάπεδο, πάνω στην οποία αναρτάται και το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριακών πανέλων.

Concept

Read More »

Πάρκο ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα

Σύνδεση αποκατεστημένων λιγνιτωρυχείων με το περιβάλλον

H πρόταση συνθέτει διαφορετικούς «τόπους» με βάση τόσο τα χαρακτηριστικά των λιγνιτορυχείων, όσο και των εγγύς περιοχών: Καμπύλα ή ευθύγραμμα πρανή εναποθέσεων, τεχνητές λίμνες, πρανή εκσκαφών και ορύγματα, μεταλλικές κατασκευές μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας, ενσωματώνονται στην πρόταση και  εισάγουν ένα λεξιλόγιο που κομίζει στο πάρκο τη δραματικότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας που συνεχίζει να υφίσταται λίγο πιο πέρα αλλά δεν είναι πια ορατή. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδυάζονται τόσο  με το αγροτικό τοπίο της ευρύτερης λεκάνης Εορδαίας και τους δύο οικισμούς, όσο και με το τοπίο  των αποκατεστημένων περιοχών στα πρανή του νότιου τμήματος.

Τρεις διακριτοί τόποι χωροθετούνται σε χαρακτηριστικά σημεία του πάρκου. Οι τόποι αυτοί λειτουργούν διττά: τόσο σαν είσοδοι  – προσβάσεις όσο και  ως πόλοι οι οποίοι και δομούν τη σύνθεση συνολικά.

Η εμπειρία του τοπίου καθίσταται μια εκπαιδευτική διαδικασία, ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ τεχνητού και φυσικού, τραυματισμένου και υγιούς, σύγχρονου και ιστορικού τοπίου, μεταξύ  μεγα  και μικρο κλίμακας.

Τρεις διακριτοί τόποι χωροθετούνται σε χαρακτηριστικά σημεία του πάρκου: στο βορειοανατολικό και βορειοδυτικό άκρο, και στο κέντρο του. Οι τόποι αυτοί λειτουργούν διττά: τόσο σαν είσοδοι  – προσβάσεις όσο και  ως πόλοι οι οποίοι και δομούν τη σύνθεση συνολικά. Οι τόποι αυτοί ονομάζονται «Κήποι», «Λίμνη» και «Όρυγμα».

Παράλληλα με τους τρεις «τόπους» προτείνεται, πάνω στο υφιστάμενο δίκτυο, ένα νέο δίκτυο προσβάσεων και διαδρομών το οποίο έχει ως κέντρο του την περιοχή της λίμνης, και το οποίο μπορεί να υποστηρίξει  περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, υπερτοπικές λειτουργίες όπως πίστα mountain bike, αλλά και μικρότερους χώρους στάσης διάσπαρτα εντός του πάρκου και των διαφορετικών τοπίων που συγκροτούνται: δασικό, αγροτικό, ξέφωτα, λίμνη, ρυάκι.

Η δομή της πρότασης με τους χαρακτηριστικούς τόπους και το πλέγμα κατασκευών και δικτύων που το υποστηρίζουν  συγκροτεί μια υποδομή η οποία μπορεί να υποστηρίξει και ποικιλία άλλων προγραμμάτων – λειτουργιών πέραν των προτεινόμενων.

Concept

Read More »

Πλατεία Κατεχάκη, Χανιά

Πρόθεση της μελέτης είναι να αποδώσει στην πόλη έναν ανοικτό, φιλόξενο και ευέλικτο δημόσιο χώρο ο οποίος εξυπηρετώντας σύγχρονες ανάγκες αναδεικνύει το εξαιρετικά πολυσύνθετο ιστορικό πλαίσιο των Χανίων. Λόγω της έντονης ιστορικότητας της περιοχής, κεντρική συνθετική απόφαση αποτέλεσε η χρήση ήπιων και διακριτικών επεμβάσεων. Χωρικά, οι προθέσεις της μελέτης υλοποιούνται με δύο κύριες συνθετικές χειρονομίες: α. Τη δημιουργία τεσσάρων ‘σχισμών’ μέσω των οποίων, στο έδαφος της πλατείας, σχηματίζονται τέσσερις διακριτοί και σαφώς διαρθρωμένοι χώροι. Οι σχισμές αυτές πλαισιώνονται με βαθμίδες, οι οποίες σηματοδοτούν την πρόσβαση και διαφοροποιούν τους χώρους ποιοτικά και λειτουργικά. β. Την τοποθέτηση 7 χαλύβδινων στύλων – αναφορών στα γειτονικά ιστία, πάνω στα ίχνη των τοιχοποιιών των γκρεμισμένων νεωρίων. Η νοηματική και λειτουργική σημασία των στύλων είναι πολλαπλή: σηματοδοτούν και ανασυγκροτούν εν μέρει το παραλιακό μέτωπο του Ενετικού λιμανιού και υποστηρίζουν υποδομές της πλατείας όπως σκίαστρα φωτισμό κλπ.

Κεντρικό λειτουργικό ρόλο διαδραματίζει ο επίπεδος τετράγωνος χώρος ανάμεσα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και το νέο δημοτικό θέατρο (πρώην τελωνείο), του οποίου η πολλαπλότητα εξασφαλίζεται από τα όριά του: διαπερατά όρια που δημιουργούνται είτε από συστάδες δένδρων είτε από σκίαστρα και βαθμίδες, και φιλοξενούν χώρους στάσης διαφορετικών ποιοτήτων.

 

Concept

Read More »

Δυτικά Νεώρια, Ηράκλειο

Η Μελέτη προσβλέπει στην οργανική συνέχεια και σύνδεση του μνημείου των Νεωρίων καθώς και του Ενετικού λιμανιού με τη σύγχρονη πόλη. Η πρόταση στηρίζεται σε τρείς άξονες:

Ο πολλαπλός χώρος/βαλβίδα

Η μελέτη προτείνει τη στέγαση του διάκενου μεταξύ νεωρίων και αποθήκης και τη δημιουργία ενός πολλαπλού διώροφου χώρου. Ο προκύπτων χώρος, γεφυρώνοντας/απορροφώντας την υψομετρική διαφορά μεταξύ επιπέδου θάλασσας (Ενετικό λιμάνι –νεώρια) και επιπέδου πόλης (Οδός 25ης Αυγούστου), συνδέει τα δύο επίπεδα με ένα κλειστό πολλαπλό χώρο/foyer, ο οποίος αποτελεί είσοδο στο συγκρότημα τόσο από το επίπεδο της θάλασσας όσο και από το επίπεδο της πόλης.

Οι δύο νέες πλατείες

Ταυτόχρονα, ο χώρος αυτός οριοθετεί./δημιουργεί και δύο νέες πλατείες, μία στο επίπεδο της Πόλης και μια στο επίπεδο του Ενετικού λιμανιού. Επιπλέον, η συνέχεια του Ενετικού λιμανιού με τη θάλασσα, η οποία έχει διακοπεί λόγω της διέλευσης της παραλιακής οδού, αποκαθίσταται μέσω της δημιουργίας ανοίγματος/διάβασης κάτω από τον παραλιακό δρόμο. Με τον τρόπο αυτό, η δημιουργηθείσα πλατεία στο επίπεδο των νεωρίων αποτελεί τόσο αφετηρία όσο και απόληξη της παραλιακής βόλτας στο μόλο. Οι δύο νέες πλατείες συνδέονται τόσο οπτικά, όσο και φυσικά, μέσω της υπαίθριας σκάλας/ θεάτρου που βρίσκεται στη θέση της παλιάς πύλης των νεωρίων.

Ευέλικτη λειτουργική διευθέτηση

Στο εσωτερικό των νεωρίων και της αποθήκης οι κύριες λειτουργίες (θέατρα, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων και μόνιμης έκθεσης χωροθετούνται στα υφιστάμενα κελύφη ανά δύο με τον ενδιάμεσο χώρο τους ως foyer έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.

 

Concept

Read More »