Φάρος Βόλου

Ο φάρος είναι μια κατασκευή οριακή: είναι μια ανθρώπινη κατασκευή που βρίσκεται στο όριο μεταξύ γης και θάλασσας, στέλνοντας σήμα στο ναυτικό. Οφείλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του στο γεγονός ότι είναι ταυτόχρονα ένα σημείο χρηστικό αλλά και συμβολικό, το οποίο μπορεί να αποκωδικοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Ο συγκεκριμένος τόπος στον οποίο θα ανεγερθεί ο φάρος, η νοτιοανατολική προβλήτα στο λιμάνι του Βόλου, είναι η απόληξη μιας πολύ έντονης και καθοριστικής γραμμής στο βιομηχανικό τοπίο του λιμανιού.

Πολύ κοντά στο επίπεδο της θάλασσας (περίπου στο +0,40m) ο μόλος στη μια άκρη του συνδέεται με την πόλη μέσω μεταλλικής γέφυρας που επιτρέπει στα μικρά σκάφη να προσεγγίσουν τη μαρίνα, και στην άλλη άκρη του καταλήγει σε ένα διευρυμένο χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το φάρο. Ο τελευταίος αποτελεί ταυτόχρονα το πρώτο σήμα καθώς προσεγγίζει κανείς την πόλη από τη θάλασσα, αλλά και το τελευταίο, καθώς περπατάει κανείς στο μακρύ μόλο.

Σε αναλογία με το βιομηχανικό τοπίο που κυριαρχείται από μεγάλους γερανούς, ιστία, και άλλες ναυτικές κατασκευές αντίστοιχης κλίμακας, προτείνουμε μια ελαφρά, εντεταμένη μεταλλική κατασκευή.

Ο δυναμισμός μιας τέτοιας κατασκευής ανταποκρίνεται στη λειτουργία του φάρου ως «τέλος» της μακριάς πορείας επί του μόλου, και συμβολικά εκφράζει το δυναμισμό μιας σύγχρονης και με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα πόλης όπως ο Βόλος

Ο δυναμισμός μιας τέτοιας κατασκευής ανταποκρίνεται στη λειτουργία του φάρου ως «τέλος» της μακριάς πορείας επί του μόλου, και συμβολικά εκφράζει το δυναμισμό μιας σύγχρονης και με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα πόλης όπως ο Βόλος. Τόσο το τοπίο (τεχνητό και φυσικό) όσο και η μορφή του μόλου επιβάλλουν στο φάρο τη μορφή ενός ιστού αράχνης: πρώτον η διαφάνειά του επιτρέπει στο τοπίο να διαπεράσει τα στοιχεία του, και δεύτερον η όλη κατασκευή απλώνεται στο έδαφος, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επισκέπτη, καθώς το περιδιαβαίνει. Χρησιμοποιήθηκαν οι λιγότερες δυνατές συνδέσεις με το έδαφος (3) προκειμένου το τελευταίο να παραμείνει κατά το δυνατόν ελεύθερο.

Concept