Περίπτερο της Elval Colour στην έκθεση Batimat

Η πρόταση αξιοποιεί και αναδεικνύει τις δυνατότητες  διαμόρφωσης και χρωματισμού  του υλικού etalbond οι οποίες αποτελούν και το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Το περίπτερο της Elval Colour στέκει ήρεμο ανάμεσα στην πολυφωνία του ανταγωνισμού: δημιουργείται ένας  σαφώς ορισμένος χώρος από το ίδιο το υλικό,  όπου είναι διακριτό  το «μέσα» από το «έξω». Ταυτόχρονα ο χώρος είναι ανοικτός και φιλόξενος. Ο κυρίως χώρος του περιπτέρου δημιουργείται  από μια αναδιπλούμενη λευκή επιφάνεια από το ίδιο το υλικό. Τοίχοι, οροφή και δάπεδο, τα θεμελιώδη στοιχεία του κάθε εσωτερικού χώρου με τα οποία  ο επισκέπτης  έρχεται σε επαφή, σχηματίζονται από λευκές επιφάνειες  Etalbond, σαν ένα συνεχές μεγάλης κλίμακας “origami”. Οι επιφάνειες του origami σχηματίζονται παραμετρικά, και φέρουν στην επιφάνειά τους, επίσης παραμετρικά σχηματιζόμενο μοτίβο. Το μοτίβο αυτό,  το οποίο αποτελείται από αρμούς και διατρήσεις, αλλάζει ανάλογα με το δομικό στοιχείο στο οποίο ανήκει: το δάπεδο είναι πλήρες, οι τοίχοι έχουν ελαφρά διάτρηση, ενώ η οροφή αποτελεί μια «δαντέλα» που επιτρέπει την επαφή με το πάνω, έγχρωμο μέρος της οροφής.

Η ευρύτητα των  χρωματικών  και πλαστικών ιδιοτήτων του υλικού είναι το πρώτο σε σημασία και κλίμακα  μήνυμα.

Πάνω και κάτω από το origami,  και μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο περίγραμμα, σχηματίζεται ένας χώρος από πυκνές κατακόρυφες  λεπίδες των οποίων η εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από έγχρωμο etalbond σε επιλεγμένα χρώματα και με τέτοια σειρά, ώστε να αποδίδουν το ευρύ  χρωματολόγιο της εταιρείας. Η αντιθετική γεωμετρική και χρωματική σχέση μεταξύ του εσωτερικού (λευκές αναδιπλώσεις) και του εξωτερικού (έγχρωμες επάλληλες   λάμες) του περιπτέρου επιτρέπει και την ιεράρχηση της πληροφορίας που αυτό μεταδίδει σε μια πρώτη, μακροσκοπική ανάγνωση στον επισκέπτη: Η ευρύτητα των  χρωματικών  και πλαστικών ιδιοτήτων του υλικού είναι το πρώτο σε σημασία και κλίμακα  μήνυμα.

Concept