Εκθεσιακοί χώροι

Πάγκος Λαϊκής αγοράς Χανιά

Ο Δήμος Χανίων ανέθεσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών τη διερέυνηση συστήματος πάγκων για τη λαική αγορά. Η αγορά αυτή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό σημείο της πόλης σχεδόν κάθε μέρα της εβδομάδας. Στόχος της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός ενός ενιαίου συστήματος που να είναι ελαφρύ, μεταφερόμενο, εύκολα συναρμολογούμενο και αποσυναρμολογούμενο από ένα άτομο και με φέρουσα ικανότητα περίπου ενός τόνου. Επίσης πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο παραγωγών όσο και των εμπόρων δύο διαφορετικών κατηγοριών επαγγαλματιών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά και οι οποίοι έχουν διαφορετικό χώρο στην αγορά (2χ3μ και 2,5χ6μ αντίστοιχα). Τέλος, πρέπει να παρέχει σκιά και προστασία από βροχή και να αντέχει ανεμοπιέσεις περίπου 6bft

Ο πάγκος είναι ένα κιτ από αλουμινένια εξαρτήματα και έχει τη δυνατότητα επέκτασης με προσθήκες. Διαθέτει μεταβλητότητα καθ ύψος αλλά και μπρος – πίσω όσον αφορά στη θέση του σκιάστρου.

Ένα πρωτότυπο σε φυσικό μέγεθος κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε. Μετά από αυτό το πρωτότυπο περισσότεροι πάγκοι θα κατασκευαστούν και θα δοκιμαστούν προτού ο πάγκος περάσει στην παραγωγή

Read More »

Μετατροπή μικρού Υ/Η σταθμού σε εκθεσιακό χώρο / Περιβάλλων χώρος τεχνητής λίμνης Αγυιάς Χανίων

Η τεχνητή λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά μαζί με το μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό είναι ένα τεχνικό έργο που έγινε επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου και εγκαινιάστηκε το 1928. Ο σταθμός, δυναμικότητας 0,30ΜW παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι και το 2005. Η εφαρμογή της υφιστάμενης μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΑΔΥΚ πολύ συχνά χρειάστηκε προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν απο το φορέα υλοποίησης της, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η φιλοσοφία της παρέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο είναι η οργανική του σύνδεση με το κτίριο, και η χρήση φυσικών υλικών, ταιριαστών με το ευαίσθητο τοπίο.  Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν το πατημένο χώμα, και οι σανίδες φυσικής ξυλείας, εμποτισμένες όπου απαιτείτο υπερύψωση από το –συχνά βαλτώδες-  φυσικό έδαφος. Το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του κτιρίου είναι σαφώς μοντέρνο. Υπάρχει ογκοπλαστική διάκριση μεταξύ των λειτουργικών μερών του, ήτοι αίθουσα γεννητριών – πύργος διανομής ενέργειας -δεξαμενή /πτώση νερού. Τα φέροντα στοιχεία είναι διακριτά και «καθαρά» και γενικότερα το κτίριο χαρακτηρίζεται από απουσία διακόσμου. Από την άλλη πλευρά είναι εμφανής μια πρόθεση σύνδεσής του με το τοπίο και το περιβάλλον, μέσω των μεγάλων ανοιγμάτων στη δύση, και τη φωτιστική σχισμή πάνω από τον πίνακα ελέγχου. Πρόκειται για ένα κτίριο –μηχανή που χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του μοντερνισμού.  Η διατήρηση του εξοπλισμού in situ θεωρήθηκε απαραίτητη για να μη χαθεί η ενότητα της λειτουργίας του κτηρίου και να είναι αντιληπτή από τους επισκέπτες. Το κτίριο αντιμετωπίζεται ως μέρος του ευρύτερου τοπίου της λίμνης του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Το κτίριο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, συνδέεται με τις νέες επεμβάσεις γύρω από τη λίμνη της Αγυιάς. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί αφετηρία ή και τερματισμό/στάση του ποδηλατόδρομου. Επίσης, προσφέρεται για επισκέψεις σχολείων αλλά και ως τόπος γενικότερης αναψυχής σε μικρή απόσταση από τα Χανιά. Εντός του  κτιρίου, η μελέτη  ενσωματώνει στο κέλυφος του πρώην Υδροηλεκτρικού σταθμού, μια σειρά εκθεμάτων τόσο στο εσωτερικό της κεντρικής αίθουσας των γεννητριών  όσο και στον ημιυπαίθριο χώρο της. Συνδέει την εκθεσιακή πορεία του μουσείου με τον περιβάλλοντα χώρο του προκειμένου το κτίριο να αποτελέσει μια αδιάσπαστη ενότητα με το τοπίο. Πέρα από τα εκθέματα σχετικά με τις ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κτίριο ως έκθεμα. Η κύρια πορεία που προτείνεται ξεκινάει και καταλήγει στην κεντρική πλατεία του υπαίθριου χώρου η οποία και επικοινωνεί με όλα τα επιμέρους τμήματά του (είσοδος, Pilotis, υπαίθριος χώρος κυλικείου κλπ).  Τα περιμετρικά τοιχεία της pilotis συνδέονται μορφολογικά και γεωμετρικά ώστε να συγκροτούν μια ενότητα, μια συνεχή τεθλασμένη γραμμή γύρω από το δάπεδο, πάνω στην οποία αναρτάται και το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριακών πανέλων.

Concept

Read More »

Περίπτερο της Elval Colour στην έκθεση Batimat

Η πρόταση αξιοποιεί και αναδεικνύει τις δυνατότητες  διαμόρφωσης και χρωματισμού  του υλικού etalbond οι οποίες αποτελούν και το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Το περίπτερο της Elval Colour στέκει ήρεμο ανάμεσα στην πολυφωνία του ανταγωνισμού: δημιουργείται ένας  σαφώς ορισμένος χώρος από το ίδιο το υλικό,  όπου είναι διακριτό  το «μέσα» από το «έξω». Ταυτόχρονα ο χώρος είναι ανοικτός και φιλόξενος. Ο κυρίως χώρος του περιπτέρου δημιουργείται  από μια αναδιπλούμενη λευκή επιφάνεια από το ίδιο το υλικό. Τοίχοι, οροφή και δάπεδο, τα θεμελιώδη στοιχεία του κάθε εσωτερικού χώρου με τα οποία  ο επισκέπτης  έρχεται σε επαφή, σχηματίζονται από λευκές επιφάνειες  Etalbond, σαν ένα συνεχές μεγάλης κλίμακας “origami”. Οι επιφάνειες του origami σχηματίζονται παραμετρικά, και φέρουν στην επιφάνειά τους, επίσης παραμετρικά σχηματιζόμενο μοτίβο. Το μοτίβο αυτό,  το οποίο αποτελείται από αρμούς και διατρήσεις, αλλάζει ανάλογα με το δομικό στοιχείο στο οποίο ανήκει: το δάπεδο είναι πλήρες, οι τοίχοι έχουν ελαφρά διάτρηση, ενώ η οροφή αποτελεί μια «δαντέλα» που επιτρέπει την επαφή με το πάνω, έγχρωμο μέρος της οροφής.

Η ευρύτητα των  χρωματικών  και πλαστικών ιδιοτήτων του υλικού είναι το πρώτο σε σημασία και κλίμακα  μήνυμα.

Πάνω και κάτω από το origami,  και μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο περίγραμμα, σχηματίζεται ένας χώρος από πυκνές κατακόρυφες  λεπίδες των οποίων η εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από έγχρωμο etalbond σε επιλεγμένα χρώματα και με τέτοια σειρά, ώστε να αποδίδουν το ευρύ  χρωματολόγιο της εταιρείας. Η αντιθετική γεωμετρική και χρωματική σχέση μεταξύ του εσωτερικού (λευκές αναδιπλώσεις) και του εξωτερικού (έγχρωμες επάλληλες   λάμες) του περιπτέρου επιτρέπει και την ιεράρχηση της πληροφορίας που αυτό μεταδίδει σε μια πρώτη, μακροσκοπική ανάγνωση στον επισκέπτη: Η ευρύτητα των  χρωματικών  και πλαστικών ιδιοτήτων του υλικού είναι το πρώτο σε σημασία και κλίμακα  μήνυμα.

Concept

Read More »