Δημαρχείο Ιωαννίνων

Ως βασικές σχεδιαστικές παραδοχές θεωρήθηκαν : πως το μέγαρο αποτελεί το πλέον σημαίνον δημόσιο κτίριο στην πόλη, πως ο συγκεκριμένος δημόσιός του χαρακτήρας εκφράζεται με τη σημαντική του υπόσταση και την εύκολη οικειοποίηση του από τους πολίτες. Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος έγκειται στην απουσία αίθουσας δημοτικού συμβουλίου. Τις πιο ισχυρές παραμέτρους σχεδιασμού αποτελούν η τοπογραφική ιδιομορφία της περιοχής γύρω από το οικόπεδο, που βρίσκεται ανάμεσα στην «άνω» και την «κάτω» πόλη (με σημαντική μεταξύ τους υψομετρική διαφορά), και η ύπαρξη αφ’ενός μιας ευρύτερης, σημαντικής για την πόλη, ζώνης πρασίνου, αφ’ετέρου ενός πολύ ισχυρού δικτύου δημοσίων κτιρίων. Επίσης, πως το οικόπεδο βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στο πράσινο και την κατοικημένη περιοχή, πως είναι ορατό από τα Λιθαρίτσια (που βρίσκονται σε ύψωμα), και πως μπροστά του βρίσκονται μικρά παλαιότερα διατηρητέα κτίσματα.

Το κτίριο διαβάζεται σαν μία κίνηση που ξεκινάει από το έδαφος και ανυψώνεται. Η κλίμακα προσδίδεται με τις ολισθήσεις των όγκων και τις ιεραρχήσεις των υλικών, που αντιλαμβάνεται κανείς πλησιάζοντας

Βασική επιθυμία συνεπώς υπήρξε η προσαρμογή στις τοπογραφικές και πολεοδομικές ιδιαιτερότητες, και ιδίως η ένωση των «δύο» πόλεων τόσο μέσα από το κτίριο όσο και από τον υπαίθριό του χώρο, ο οποίος όφειλε να αντιστοιχεί στην κλίμακα και την σημασία του δημαρχείου. Αυτό συνεπαγόταν και την επιλογή ενός και μόνο κτιριακού κορμού που δεν διασπάται σε πλήθος κτισμάτων προδίδοντας τον πραγματικό του όγκο, καθώς και την επιλογή ενός ενιαίου και σύγχρονου σχεδιαστικού ύφους που ενσωματώνει τις καταβολές, χωρίς να αποτελεί συμπίλημα υφολογικών δανεισμών. Το κτίριο διαβάζεται σαν μία κίνηση που ξεκινάει από το έδαφος και ανυψώνεται. Η κλίμακα προσδίδεται με τις ολισθήσεις των όγκων και τις ιεραρχήσεις των υλικών, που αντιλαμβάνεται κανείς πλησιάζοντας. Η επιθυμία οικειοποίησης του δημαρχείου, οδήγησε στην επιλογή μιας πορείας που διαπερνά τον κλειστό κτιριακό όγκο και γεφυρώνει τις δύο πόλεις. Η πορεία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την ίδια την βασική εσωτερική κίνηση του κτιρίου, που ενώνει τα διάφορα επίπεδά του, τα οποία οργανώνονται γύρω από ένα κεντρικό εσωτερικό αίθριο. Η επιλογή αυτή προσιδιάζει στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της πόλης. Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, το κτίριο έχει μελετηθεί με προσομοιώσεις για τον επαρκή φωτισμό και την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Concept