Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής

Το κτίριο διερευνά τη σχέση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας: λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο ως χρηστικός χώρος όσο και ως δημόσιο πέρασμα. Ως αποτέλεσμα της διαγώνιας τοποθέτησης του κύριου άξονα του κτιρίου, η κύρια όψη του σχετίζεται έντονα με την πλατεία Αγίας Παρασκευής, ενώ ο υπαίθριος χώρος υποδιαιρείται σε δύο αλληλοσυσχετιζόμενες αυλές: μια βόρεια, ανοικτή στην πόλη η οποία και χρησιμεύει σαν είσοδος στο κτίριο, και μια νότια, εσωτερική, που οδηγεί σε ένα ανοικτό θέατρο και συνδέεται με τον τους παρακείμενους ακάλυπτους χώρους συμπληρώνοντας το ορθογώνιο σχήμα τους. Οι δύο αυλές επικοινωνούν μέσω μιας pilotis, δημιουργώντας μια συνεχή ροή από την οποία αναδύονται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και η αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

Concept