Πάγκος Λαϊκής αγοράς Χανιά

Ο Δήμος Χανίων ανέθεσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών τη διερέυνηση συστήματος πάγκων για τη λαική αγορά. Η αγορά αυτή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό σημείο της πόλης σχεδόν κάθε μέρα της εβδομάδας. Στόχος της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός ενός ενιαίου συστήματος που να είναι ελαφρύ, μεταφερόμενο, εύκολα συναρμολογούμενο και αποσυναρμολογούμενο από ένα άτομο και με φέρουσα ικανότητα περίπου ενός τόνου. Επίσης πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο παραγωγών όσο και των εμπόρων δύο διαφορετικών κατηγοριών επαγγαλματιών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά και οι οποίοι έχουν διαφορετικό χώρο στην αγορά (2χ3μ και 2,5χ6μ αντίστοιχα). Τέλος, πρέπει να παρέχει σκιά και προστασία από βροχή και να αντέχει ανεμοπιέσεις περίπου 6bft

Ο πάγκος είναι ένα κιτ από αλουμινένια εξαρτήματα και έχει τη δυνατότητα επέκτασης με προσθήκες. Διαθέτει μεταβλητότητα καθ ύψος αλλά και μπρος – πίσω όσον αφορά στη θέση του σκιάστρου.

Ένα πρωτότυπο σε φυσικό μέγεθος κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε. Μετά από αυτό το πρωτότυπο περισσότεροι πάγκοι θα κατασκευαστούν και θα δοκιμαστούν προτού ο πάγκος περάσει στην παραγωγή