Κατοικία στο Ηράκλειο Ι

Σε οικόπεδο μικρό, με καλό όμως προσανατολισμό (νότιο) ,   επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη κατοικία η εσωστρεφής λύση του αιθρίου γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται η καθημερινή ζωή της οικογένειας.

Η δομή του αιθρίου γίνεται αντιληπτή από την τομή του. Πρόκειται για ένα χώρο κεντρικό, όπου «βλέπουν» το καθιστικό στον όροφο και το καθημερινό με την κουζίνα στο ισόγειο. Οι δύο αυτοί χώροι, μπορούν να ενοποιηθούν τους καλοκαιρινούς μήνες μέσω του αιθρίου. Προκύπτει έτσι ένας ενιαίος ρέων χώρος καθημερινής ζωής. Στο επίπεδο του ισογείου, το αίθριο έχει μια φυγή προς το δρόμο, μέσω της pilotis κάτω από τον όγκο του καθιστικού. Η φυγή αυτή «φιλτράρεται» από τη φύτευση της πρασιάς και την περίφραξη.

Η ογκοπλασία της κατοικίας (τρείς όροφοι πίσω και δύο μπροστά), εξασφαλίζει καλό νότιο φωτισμό αλλά και ηλιοπροστασία τόσο στο αίθριο όσο και στα υπνοδωμάτια.

Concept