Κατοικία και ξενώνες από ελαφροπηλό στον Αποκόρωνα – Χανιά

Η κατοικία μαζί με τους τρεις ξενώνες χωριθετείται σε πρώην αγροτικό οικόπεδο, διαμορφωμένο με πεζούλες από ξερολιθιά. Η συγκεκριμένη τοπογραφία, υπαγόρευσε τρόπον τινά τη σύνθεση καθώς κάθε επίπεδο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες λειτουργίες και τα κτίρια με τα πατάρια τους δομούνται πάνω και μαζί με τις ξερολιθιές.  Το συγκρότημα οργανώνεται γύρω από δύο αυλές – κατώφλια σε διαφορετικά επίπεδα που επικοινωνούν μεταξύ τους. Η κυρίως κατοικία, θα χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις, οπότε το καθιστικό της έχει διπλό ύψος και επικοινωνεί με αντίστοιχο υπάιθριο χώρο. Οι εξωτερικές τοιχοποιϊες θα κατασκευαστούν από light clay η hempcrete (ασβεστοκάναβη) καλύπτοντας ξύλινο φέροντα οργανισμό. Η θολωτή μορφή των όγκων αποτελεί αναφορά σε αντίστοιχες λίθινες κατασκευές της περιοχής.