Αστικές συρραφές πέριξ του Αρχαιλογικού Μουσείου Πατρών

Το πρόβλημα συνίσταται στη συρραφή 5 ετερογενών στοιχείων αστικής κλίμακας πέριξ του νέου αρχαιολογικού μουσείου Πατρών και της εθνικής οδού: μιας σημαντικής Ρωμαϊκής γέφυρας, ενός διατηρητέου Νεοκλασσικού κήπου του 1860, ενός μικρού αλλά σημαντικού ποταμιού, του κήπου ενός αγροτικού ινστιτούτου και ενός σχολικού συγκροτήματος. Η προσέγγιση στο διαγωνισμό αυτό ιδεών ήταν αυτή της ρεαλιστικής υλοποιήσιμης λύσης.  5 νέοι τόποι προστίθενται από τη μελέτη: ένας υποβαθμισμένος κύκλος ο οποίος αναδεικνύει τη Ρωμαϊκή γέφυρα, μια νέα πλατεία – άρθρωση κατά μήκος της εθνικής οδού, ένα πάρκο – είσοδος στο κέντρο της παρέμβασης, μια νέα λίμνη και ένα πάρκο – ξέφωτο δίπλα στον κήπο του Αγροτικού Ινστιτούτου. Οι νέοι τόποι συνδέονται με τους υφιστάμενους (μουσείο, νεοκλασσικός κήπος, Αγροτικό ινστιτούτο, ποτάμι) και το σύνολο συνδέεται τοπικά με το αστικό περιβάλλον. Η λίμνη λειτουργεί ανακουφιστικά για ολόκληρη την πόλη σε περίπτωση πλημμύρας του ποταμού.

 

Concept