Κατοικία στον Αποκόρωνα

Το οικόπεδο χαρακτηρίζεται από πεζούλες  από ξερολιθιά  από τοπική λευκή πέτρα. Οι ξερολιθιές και τα επίπεδα που αυτά ορίζουν, παραμένουν κατά το δυνατό ως έχουν, καθώς πρόθεση της μελέτης είναι τα κτίσματα να αποτελούν φυσική συνέχεια του τοπίου. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα αυτά καθορίζουν και τη χωροθέτηση και τις διαφορετικές λειτουργίες της κατοικίας.   Η βορειοδυτική πεζούλα ορίζει την πιο δημόσια ζώνη του οικοπέδου από όπου γίνεται η πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών και είναι η μόνη ζώνη στην οποία εισέρχεται το αυτοκίνητο. Η κατοικία  μαζί με τον ξενώνα χωροθετείται στην επόμενη υψομετρικά πεζούλα, ενώ η πισίνα ένα επίπεδο πιο κάτω, αξιοποιώντας την υφιαστάμενη συστάδα από δένδρα. Το δώμα της κατοικίας είναι βατό, επιτρέποντας θεάσεις των αστεριών τις βραδινές ώρες.