Κατοικία με φυσική δόμηση στα Χανιά

Το οικόπεδο είναι γωνιακό οικόπεδο με υποχρεωτική πρασιά 4m. Η δομή της κατοικίας σε τομή είναι ένα υβρίδιο του τύπου των ημιορόφων συνδυασμένο με ένα ισόγειο σε ενιαίο επίπεδο. Το κτίριο φέρεται από ξύλινο σκελετό, ενώ οι εξωτερικές  τοιχοποιϊες  κατασκευάζονται από αχυροπηλό (light clay) και φυσικούς σοβάδες. Το εσωτερικό κενό εξασφαλίζει τον ηλιασμό όλων των χώρων του ισογείου με φυσικό νότιο φως, ενώ όλοι οι χώροι έχουν θέα προς τη θάλασσα στο βορρά