Διαγωνισμοί

Δημαρχείο Αρκαλοχωρίου, Ηράκλειο

Η ιδιαιτερότητα ενός Δημαρχιακού Μεγάρου προκύπτει από τη διπλή του υπόσταση. Αποτελεί έναν δημόσιο λειτουργικό χώρο, όπου αφ’ ενός λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις του Δήμου, με τη συμμετοχή τόσο των αντιπροσώπων, όσο και των ίδιων των δημοτών, αφ’ ετέρου σχεδιάζεται το πρόγραμμα και το μέλλον του Δήμου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τον δημότη στα καθημερινά του προβλήματα και τον ενημερώνει για τις εκάστοτε δυνατότητες στα τοπικά πλαίσια. Αποτελεί επομένως ένα κτίριο με δημόσιο χαρακτήρα, ενώ συγχρόνως εκφράζει την πρώτη βαθμίδα μιας δημοκρατικής συμμετοχικής διαδικασίας. Το Δημαρχιακό Μέγαρο διαθέτει συνεπώς έναν σαφώς προσδιορισμένο λειτουργικό χαρακτήρα, αλλά επίσης έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, μιας και αποτελεί τη σημαντικότερη αναφορά για την τοπική κοινωνία και την εξέλιξη της.

Στην παρούσα περίπτωση, το κτίριο καλείται όχι να συμπληρώσει ένα κενό στον υπάρχοντα δομημένο ιστό, αλλά να αποτελέσει πυρήνα εξέλιξης της πόλης και πρότυπο για τον περαιτέρω αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσα σε αυτήν. Αυτό ισχύει όχι μόνον για το κτίσμα καθεαυτό, αλλά και για τον υπαίθριο του χώρο, που επεκτείνοντας τις λειτουργίες του μεγάρου, αποκτά παρόμοια σημασία (λειτουργική και συμβολική) με το ίδιο το κτίριο.

Το Δημαρχιακό Μέγαρο πρέπει συνεπώς να αποτελεί ένα δημόσιο οικοδόμημα που να είναι εύκολα αναγνώσιμο, ιδιαίτερα λειτουργικό και ευχάριστο για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, ανοιχτό στον δημότη, ο οποίος να μπορεί να το οικειοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία, είτε ως πολίτης που παρίσταται στις λήψεις αποφάσεων, είτε ως επισκέπτης που διεκπεραιώνει, είτε ως απλός περαστικός. Το Μέγαρο, ως σημείο αναφοράς και πρότυπο για την πόλη, οφείλει να διαθέτει έναν ήπιο μνημειακό χαρακτήρα, που να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες και ιδιομορφίες, εκφράζοντας τις ιδιαιτερότητες του τόπου, τις καταβολές και τη δυναμική του. Δεν μπορεί να αποτελεί έναν κοινότοπο γραφειακό χώρο, ούτε όμως να αφήνεται σε άκριτους και εφήμερους νεωτερισμούς. Συγχρόνως, οφείλει να αφομοιώνει και να συνοψίζει τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και την ιστορία της πόλης, δίχως όμως να καταφεύγει σε εικονογραφικά δάνεια. Οφείλει να αποτελεί πόλο έλξης, που να προσφέρει τις μέγιστες δυνατότητες για την δημιουργική εξέλιξη του δήμου.

Concept

image description

Read More »