Διάκριση σε διαγωνισμό

Η ομάδα μας τιμήθηκε με εξαγορά   στον  ανοικτό διαγωνισμό για σχεδιασμό Βρεφονηπιακού Σταθμού, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Πάρκου Γειτονιάς, Χανιά